TFSlider

ESP8266 + DRV8255 + léptető motor

A programkód az Arduino fejlesztői környezetével feltölthető az ESP modulra. A TF Controller (Android v1.0.2) programmal pedig vezérelhető a slider.

UPDATE: 2019.03 A projektet tovább fejlesztettük. Az új verzió hamarosan elérhető lesz weboldalunkon. Az elektronika nem sokat változott, de ha van rá mód akkor várd meg az új verziót!

A programkód a sliderhez letölthető gitről (https://github.com/TechFactoryHU/tf_esp8266/tree/master/TFSlider), vagy a cikk alatt a weboldalunkról.
A szükséges Stepper Driver libet pedig itt találjátok: https://github.com/TechFactoryHU/StepperDriver (A weboldalról letölthető zip tartalmazza ezt is)

Hálózati felderítés
Az eszköz IP címének felderítéséhez egy UDP broadcast üzenetet kell küldeni a hálózat broadcast címére. Az üzenet tartalma: TECHFACTORYESPBRCAST
Az eszköz válaszban a küldő ip címére a 42910-es UDP portra egy JSON üzenetet küldd, melyben megtalálhatóak az eszköz alapvető informácói.

Kapcsolódás
Az eszköz a 42910-es UDP porton és a 9000-es TCP porton fogad parancsokat. A protokoll egyszerű szöveges, telnet alapú.
A parancsokat TCP és SOROS kapcsolaton is \n-el kell zárni. Egy parancs maximális hossza a lezáró karakterrek együtt 255 byte lehet.

TFSlider parancs lista:

+AT-REST Modul újraindítása
+AT-SCAN

Elérhető wifi hálózatok listázása.
Minta válasz: +ok=+AT-SCAN:[JSON_STRING]  //[{"ssid":"Test1","rssi":"-10","encr":false},{"ssid":"Test2","rssi":"-40","encr":true}]

+AT-STA Wifi kliens státuszának lekérdezése
+AT-STA=[WifiSSID],[WifiPasswd] Wifi kliens csatlakoztatása hálózathoz
+AT-STA=-1 Wifi kliens kikapcsolása
+AT-AP Wifi Ap státuszának lekérdezése
+AT-AP=[SSID],[Password] Wifi Ap beállítása
+AT-APSTA=0/1 A WifiAP kikapcsolása, ha a saját kliens sikeresen kapcsolódott egy hálózathoz.
   
+AT-NAME=[NewDeviceName] Eszköz átnevezése
+AT-CALIBRATION Kalibrációs folyamat indítása (A vezérlő "megméri", hogy mekkora a rendelkezésre álló hely a mozgazáshoz)
+AT-RPM=[Int] RPM beállítása (1-200)
+AT-MST=[Int] Microstep beállítása (1,2,4,8,16,32) bővebb leírás a Stepper Driver git oldalán
+MOVE=[Int] Slider mozgatása. Pozitív és negatív értékeket is kaphat.
+MOVETO=[Int] Slider adott pozícióba mozgatása. (Kalibrációs folyamat szükséges)
+ROTATE=[Int] Pozitív és negatív szám is lehet. A motor mozgatása foldulatokban.
+STOP Azonnali megállítás
+STATUS Státusz lekérdezése. Minta válasz: +ok=+STATUS:[deviceMode],[sliderPosition],[sliderLength] (Kalibrációs folyamat szükséges)

 

Hozzászólás